Styrelse

Lite information om

Mariebo 2's styrelse

I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. Det är vi som ansvarar över föreningens ekonomi och gemensamma ytor bland annat.


Nedan finns information om vilka som är valda till styrelsen under 2020. Vilka som ska vara med i styrelsen beslutats på årsmötet i maj eller juni varje år. Om du har några frågor eller önskemål rörande föreningen så är du välkommen att kontakta oss.

Angelica Hedman, Ordförande

Mariehemsvägen 136

angelica@mariebo2.se

Jens Söderlund, Ledamot

Mariehemsvägen 132

jens@mariebo2.se

Vakant, Suppleant

Mariehemsvägen

@mariebo2.se

Tobias Johansson, Sekreterare

Mariehemsvägen 134

tobias@mariebo2.se

Anna Hansson, Suppleant

Mariehemsvägen 132

anna@mariebo2.se

Fredrik Persson, Ledamot

Förvaltning/Kundansvarig, Riksbyggen

Box 3013, 903 02 Umeå

090-159612

fredrik.persson@riksbyggen.se

Simon Sandström, Vice ordförande

Mariehemsvägen 134

simon@mariebo2.se

Niklas Jönsson, Suppleant

Mariehemsvägen 132

niklas@mariebo2.se

Joakim Jansson, Suppleant

Ekonom, Riksbyggen

Box 3013, 903 02 Umeå

joakim.jansson@riksbyggen.se