Balkonger och uterum

Information om våra

Balkonger och uterum

Vi visar varandra hänsyn så att alla trivs i vår förening och detta gäller såklart även på balkonger och uterum.


Balkonginglasning

Om du vill glasa in balkongen så ska detta ske av behöriga vid två företag,

antingen Umeå Glas eller Skellefteå Räckesmontage.

Bygglov krävs. Detta ansöker man om hos kommunen, antingen online via självservice eller genom att lämna en pappersblankett vid ett besök till stadshuset eller genom post till: Bygglov, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Blankett och information kan fås på Umeå kommuns hemsida via länkarna nedan.


Inglasning av balkong och uterum

Information om bygglov (och andra lov)

Blankett för ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov via självservice online

Bygglovsarkiv för beställning av ritningar från tidigare ansökningar om bygglov
Foto: Angelica Hedman