Stadgar

Föreningens

Stadgar

Föreningens stadgar finns att läsa nedan.


Förutom våra stadgar som vi måste följa så måste vi även följa Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar.

Foto: Angelica Hedman